Fizičko obezbeđenje

FizickoObezbedjenjeMala1
Usluge

FIZIČKO OBEZBEĐENJE

Usluge fizičkog obezbeđenja lica i imovine obuhvataju primenu mera zaštite VIP ličnosti, objekata i druge imovine, na osnovu izvršene procene rizika. Zaštita lica i imovine se vrši kombinovanjem fizičkih i tehničkih mera zaštite. Zaštita objekata uz primenu gore pomenutih mera i jasne procedure rada definišu se internim aktima (pravilnici, upustva, naredbe i dr.). Značaj iznetog ogleda se kroz preventivno postupanje i sprečavanje nastanka štetnih posledica usled internih i eksternih oblika ugrožavanja

Zaštita lica i imovine

Zaštita lica i imovine je naš osnovni ali ne i jedini zadatak. Naši službenici i menadžmet su na raspolaganju 24h u svim vanrednim situacijama. Fizičko obezbeđenje se usaglašava sa planom obezbeđenja, bezbednosnim procenama i specifičnim zahtevima klijenata.

Jasne procedure rada

Jasne procedure rada kao i pravilnici o untrašnjem redu, radu i disciplini su doveli do toga da su službenici RE Security-ja sprečili veliki broj internih i eksternih krađa, početnih požara i poplava, nezakonitog i nesavesnog rada i drugih incidentnih situacija.

Kontrolno operativni centar

Kontrolno operativni centar (KOC) predstavlja srce sistema gde se slivaju i obrađuju svi podaci 24 čaca /365 dana u godini i on obezbeđuje kontinuitet u funkcionisanju sistema obezbeđenja. Prati stanje sistema tehničke zaštite i omogućava nadzor nad radom službenika obezbeđenja i po potrebi preduzima hitne i heophodne mere u cilju sprečavanja i saniranja nastale posledice. Po potrebi KOC u vanrednim situacijama organizuje slanje Tima za podršku – Mobilni tim.