Južni bulevar 10, Beograd 011 3093784 office@resecurity.rs
img
Usluge

PROCENA RIZIKA.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svaki oblik ugrožavanja ljudi, imovine i procesa poslovanja. Cilj procene rizika je prevencija neželjenog događaja kroz upravljanje rizicima. Sam dokument (Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja) sadrži i niz mera čija primena umanjuje ili u potpunosti neutrališe rizike. Ovaj Akt nudi rešenja kojima se u svakom smislu, a najviše u ekonomskom, obezbeđuje potreban nivo poslovanja preduzeća smanjivanjem mogućnosti za potencijalne ljudske i materijalne gubitke, što podiže ugled firme i eliminiše reputacionu štetu.

Procene rizika izrađuje tim procenitelja

Procene rizika izrađuje tim procenitelja, licenciranih i za druge oblasti poslovanja (zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu, vanredne situacije, informatički i tehnički rizici). Oni poseduju dugogodišnje iskustvo u radu, kako u sektoru privatne bezbednosti, tako i u vojnim, policijskim i drugim bezbednosnim strukturama.