Alarm i video monitoring

FizickoObezbedjenjeMala1
Usluge

ALARM I VIDEO MONITORING

Alarm i Video monitoring podrazumeva praćenje situacija na štićenom objektu, proveru vanrednih događaja i preduzimanje daljih mera u skladu sa procedurama. Sve ovo preko Kontrolno Operativnog Centra RE SECURITY-ja koji radi 24h sata dnevno svim danima u godini.

Obezbedite Vaš stan, kuću ili poslovni prostor

Ukoliko želite da tehničkim sistemima zaštite obezbedite Vaš stan, kuću ili poslovni prostor tu je stručna ekipa RE Security-ja. Nakon instalacije alarmnog sistema isti se povezuje na naš Kontrolno Operativni Centar. Pored usluga Alarm monitoringa našim klijentima možemo i ponuditi uslugu Video verifikacije alarmnih događaja.

Monitoring centar

Monitoring centar – njegova uloga je praćenje i koordinacija svih sistema tehničke zaštite, alarmnih sistema i sistema video nadzora, GPS sistema naših vozila i vozila naših klijenata, mobilnih i timova za podršku, stalna veza sa službenicima obezbeđenja, kao i, ukoliko situacija tako nalaže, komunikacija sa javnim službama, kao što su policija, vatrogasna služba, hitna pomoć.